Diizocyjaniany

Niezapisany/a
23 zagadnień

BEZPIECZNE STOSOWANIE DIIZOCYJANIANÓW – PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Szkolenie obowiązkowe dla pracowników przemysłowych, profesjonalnych oraz osób samozatrudnionych stosujących diizocyjaniany w zastosowaniu przy pracach badawczo-rozwojowych. Program szkolenia jest zgodny z…

0% ukończone
0/0 Steps

Zobacz więcej…

150
23 zagadnień

BEZPIECZNE STOSOWANIE DIIZOCYJANIANÓW -POWŁOKI NAKŁADANE NATRYSKOWO NA LINII PRODUKCYJNEJ

Szkolenie obowiązkowe dla pracowników przemysłowych, profesjonalnych oraz osób samozatrudnionych stosujących diizocyjaniany dla powłok nakładanych natryskowo oraz pracujących przy liniach produkcyjnych zamkniętych.…

0% ukończone
0/0 Steps

Zobacz więcej…